Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
TOHLE UMÍ NÁŠ SPREJ HAIRFOR2 | KONEC ŘÍDKÝM VLASŮM

zahusteni vlasu velasy ve spreji

 

 

PROČ SI NÁS VYBRAT

  1. Úvod
  2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKYTyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží nabízeného v internetovém obchodě www.volluma.sk, www.hairfor2.sk, www.hairfor2.cz, a řídí se platnou legislativou České Republiky.DefinicePRODÁVAJÍCÍSANvest s.r.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 44 623 097, DIČ: SK2022795720, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze I. pod vložkou č. 77301 / B a výhradním distributorem značky HAIRFOR2 / VOLLUMA pro Slovenskou a Českou republiku. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci "Kontakty".KUPUJÍCÍ1. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel, který nákupem v internetovém obchodě www.volluma.sk, www.hairfor2.sk, www.hairfor2.cz, vstupuje do závazkového vztahu s prodávajícím.
2. Spotřebitelům se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
3. Povinností spotřebitele je odevzdat prodávajícímu své kontaktní údaje nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
4. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.
5. Podnikatelem se rozumí (1) osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), (2) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění, (3) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění na základě zvláštních předpisů či ( 4) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.
6. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatelem, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
7. Kupující si je vědom, že nákupem zboží z nabídky prodávajícího, mu nevznikají žádná práva na používání registrované značky, obchodního názvu, firemního loga či patentu prodávajícího, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.Kupní smlouva1. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zboží kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.volluma.sk, www.hairfor2.sk, www.hairfor2.cz. Potvrzení přijetí objednávky probíhá automaticky generovaným emailem, má informativní charakter a nemá vliv na vznik kupní smlouvy. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze změnit nebo zrušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonem vymezených důvodů.
2. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě této smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky.
3. Smlouva se uzavírá v slovenském jazyce.
4. Prodávající se zavazuje kupní smlouvu archivovat za účelem jejího úspěšného splnění, a tuto smlouvu nezpřístupňuje třetím stranám. Kroky, které vedou k uzavření objednávky jsou patrné z těchto VOP, a kupující má právo se s nimi seznámit před odesláním objednávky. Zveřejněním na stránkách www.volluma.sk, www.volluma.cz, www.hairfor2.sk, www.hairfor2.cz prodávající umožňuje reprodukci těchto VOP kupujícím.Bezpečnost a ochrana osobních údajů1. Vyplněním a odesláním údajů požadovaných systémem internetového obchodu www.volluma.sk, www.hairfor2.sk, www.hairfor2.cz vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění Zákona č. 52/1998 CFU, o ochraně osobních údajů v informačních systémech, v platném znění.
2. Prodávající se zavazuje údaje poskytnuté kupujícím použít výhradně pro potřeby související s plněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy. Tyto údaje nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány, a kupující se zavazuje k odpovídající ochraně osobních údajů kupujících tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití neoprávněnými osobami.
3. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.Ceny zboží1. Prodávající je plátce DPH, všechny ceny jsou smluvní a uvedeny včetně zákonem stanovené sazby DPH. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží za cenu platnou v době objednání zboží.
2. Součástí cen není poradenská činnost, dopravní ani další náklady, pokud tak není uvedeno v popisu produktu.
3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění.Platební podmínky1. V internetovém obchodě www.volluma.sk, www.hairfor2.sk, www.hairfor2.cz je možné využít tyto formy platby:
Dobírka - platba při doručení zboží kurýrovi České pošty nebo jiné kurýrní služby
Bankovní převod - zákazník provede platbu na účet prodávajícího
2. Kupující je při platbě povinen zadat jako variabilní symbol číslo objednávky pro rychlejší zpracování objednávky a spárování platby.
3. Po připsání částky za zboží na účet prodávajícího, včetně poplatku za dopravné, se prodávající zavazuje zboží odeslat zákazníkovi na adresu uvedenou v objednávce.
4. Zboží zůstává majetkem prodávajícího až do jeho úplného zaplacení kupujícím. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na kupujícího, který má výrobky a služby v držení, má kupující veškeré povinnosti uschovatele věci a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží prodávajícího.Dodací podmínky1. Termín dodání je závislý na druhu objednávaného zboží, standardní doba dodání je 2-14 pracovních dnů. Zboží, které je skladem, je expedováno okamžitě. V případě zboží, které není skladem, může dojít k prodloužení dodací lhůty, o které je prodávající povinen kupujícího informovat. Prodávající se zavazuje dodací dobu zboží zkrátit na minimum.
2. V případě objednávky zboží s označením "Dostupnost: momentálně vyprodáno" se prodávající zavazuje obratem kontaktovat kupujícího o možné době dodání takového zboží.
3. V případě nemožnosti splnit dobu doručení, se prodávající zavazuje o tom neprodleně informovat kupujícího. Pokud nedojde k následné dohodě prodávajícího a kupujícího o dodání zboží v náhradní lhůtě, o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně, ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje do 3 dnů vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.
4. Odpovědnost za zboží nese prodávající až do doby převzetí kupujícím. Za převzetí kupujícím se považuje doba, kdy prodávající kupujícímu, jeho zástupci nebo dopravci umožní fyzicky disponovat se zbožím.
5. Prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží zaviněné poštou nebo kurýrem. V případě poškození zásilky kurýrem odpovědnost přechází na prodávajícího.
6. Kupující má povinnost kontroly obalu zásilky za účelem zjištění případného poškození jejího obsahu. V případě zjevného poškození zásilky má kupující právo ji odmítnout. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
7. Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků prodávajícího mají uváděné termíny dodávek orientační charakter.
8. Nebezpečí škody na výrobcích přechází na kupujícího momentem převzetí zboží kupujícím nebo jeho zmocněncem.Poštovné a balné1. Objednávky jsou expedovány prostřednictvím České pošty nebo přepravní společností (kurýrem) na celém území ČR podle volby kupujícího. Cenu dopravního hradí kupující jako součást objednávky podle aktuálních cen, které jsou uvedeny v nákupním košíku.
2. Zboží je při dopravě bezpečně zabalený v krabici. Při přebírání zboží je kupující povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky a tyto potvrdit na přepravním listu. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení zboží nebudou akceptovány.
3. V souladu s ustanovením § 13 odst. 1) zákona č. 108/2000 Sb., O ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších změn a doplňků (zákon č. 118/2006 Sb.) Kupující souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají.Storno objednávky1. Kupující má možnost stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem na adrese info@hairfor2.cz, pokud ještě nebyla provedena expedice objednaného zboží.
2. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že:
- Není možné z technických příčin zboží dodat v požadované lhůtě
- Zboží se již nevyrábí nebo nedodává
- Došlo k výrazné změně ceny zboží ze strany dodavatele
3. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již cenu objednávky (zálohové faktury) nebo její část zaplatil a nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o poskytnutí jiného zboží ve stejné kvalitě a ceně ani o jiném náhradním plnění, prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu do 3 dnů na jeho účet nebo adresu cenu zaplacenou za zboží nebo zálohu.Odstoupení od smlouvyOdstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem
1. Ve smyslu ustanovení § 12 zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji (zák. Č. 108/2000 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží.
2. V případě, že bylo zboží zhotoven podle osobitých požadavků kupujícího, nebo se jednalo o zboží na objednávku, není možné od smlouvy odstoupit.
3. Zboží je kupující povinen vrátit na vlastní náklady na adresu prodávajícího, a to úplný, v originálním balení, s kompletní dokumentací, nepoškozené a čistý, pokud možno ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě nedodržení těchto pravidel pro odstoupení od smlouvy si prodávající vyhrazuje právo snížit cenu o tomu odpovídající částku. Peníze budou kupujícímu vráceny do 15 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
4. Pro urychlení procesu odstoupení od smlouvy doporučujeme kupujícímu doručit zboží na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, popř. oznámením, zda vrácena částka má být vyplacena v hotovosti, šekem, nebo bude čerpána pro další nákup.
5. Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 12 zákona č. 108/2000 Sb., Darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
6. V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vystaven dobropis.Odstoupení od smlouvy kupujícím - podnikatelem1. Kupující - podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy a může mu být nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží hodnotí prodávající. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího spát. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
2. V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu vystaven dobropis.Záruční podmínky


1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR.
2. Jako záruční list slouží nákupní doklad.Závěrečná ustanovení


1. Platnost a účinnost nabývají tyto VOP dnem zveřejnění na internetových stránkách www.volluma.sk, www.hairfor2.sk, www.hairfor2.cz dne 01.04.2020. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.
2. Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.
3. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.
4. Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.
5. Odesláním objednávky kupující souhlasí, že se s těmito VOP seznámil, je si vědom práv a povinností, které mu z nich vyplývají a bezvýhradně s nimi souhlasí.
Za společnost SANvest s.r.o. schválil Ing.Milan Sanitra, jednatel

 

O Nás

Naše společnost je již od roku 2009 výhradním distributorem značky Hairfor2 v České republice. Spolupracujeme s odborníky z Německa a Kanady.

Náš jedinečný zahušťovač vlasů si za několik let našel již mnoho spokojených zákazníků. Jsme rádi, že jsme vám pomohli při řešení problémů s řídkými vlasy a dodali odvahu. Budeme se vždy snažit plnit vaše očekávaní. tým HairFor2

Info

Recenze Heureka

Již od 2009 v České republice

Vrácení zboží do 60 dnů 100% vrácení částky

Doručení do 3 dnů

 

©Copyright HairFor2 | 2009-2023